Missie en Visie

Missie

Tandheelkundig centrum Zuiderval levert aan haar patiënten zorg van kwalitatief hoog niveau.

De praktijk levert deze zorg met deskundige tandartsen, mondhygiënisten, diëtist en medewerkers die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken.

Vertrouwd, kwalitatief en innovatief zijn begrippen die onze missie kenmerken.

Visie

Een belangrijk speerpunt in onze praktijk is het leveren van kwalitatief hoogstaande tandheelkundige zorg in al zijn facetten.

Door continue bij- en scholingen willen we er dan ook voor zorgen dat we tandheelkundige zorg evidence based en met de modernste technieken leveren aan onze patiënten.

Door goede communicatie met onze patiënten proberen we het maximale resultaat te bereiken.

Een hoge patiënttevredenheid staat voorop, zodat de patiënten de praktijk als laagdrempelig, toegankelijk en prettig ervaren.