Missie en Visie

Missie

Tandheelkundig centrum Zuiderval biedt mondzorg op maat met een hoge kwaliteitsstandaard. De praktijk kenmerkt zich door het vooruitstrevende en innovatieve karakter. Patiënten kunnen bij de praktijk terecht voor onder andere kroon-en brugwerk, implantologie, kindertandheelkunde en natuurlijk de andere behandelingen die je van mondzorg professionals mag verwachten. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van tandheelkundige professionals, zoals tandartsen, mondhygiënisten, (paro)preventie-assistenten, tandartsassistenten, sterilisatieassistenten en gastvrouwen die passie hebben voor het vak.                                    Kortom, een praktijk met alles onder één dak!

Binnen de praktijk staat de kwaliteit van de geleverde dienst centraal en medewerkers stellen een optimale dienstverlening voorop. Betrokken, laagdrempelig, professioneel en innovatief zijn begrippen de Tandheelkundig centrum Zuiderval kenmerken.

Visie

Tandheelkundig centrum Zuiderval wil de beste praktijk in de regio worden en hoopt dat patiënten, ondanks dat een tandartsbezoek geen pleziertje is, graag naar de praktijk toe willen gaan! De praktijk wil zich altijd blijven profileren als een kwalitatief zeer goede praktijk, zowel kijkend naar de behandeling als ook de tevredenheid van de patiënten.

  • Wij hechten veel waarde aan persoonlijke service op maat: de wensen van een patiënt staan centraal waarna in samenspraak een zorgplan wordt opgesteld
  • Wij hebben een groot respect voor culturen, religies en de milieus waar patiënten vandaan komen
  • Wij bieden mondzorg op topniveau en lopen voorop in tandheelkundige behandelingen
  • Wij werken samen met verschillende verwijzers om een passend pakket te kunnen bieden
  • Wij willen ons profileren als verwijspraktijk voor implantologie
  • Wij werken met bevlogen en toegankelijke medewerkers die het belangrijk vinden om het iedere dag beter te doen dan gisteren
  • Wij werken met medewerkers die de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling nemen
  • Wij hebben een gezonde bedrijfsvoering
  • Wij voelen ons verantwoordelijk om de mondzorg betaalbaar en beschikbaar te houden